Tato stránka obsahuje dokumenty, které si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout, a zrychlit průběh všech potřebných jednání s vedením školy.
Dokumenty jsou ve formátu RTF, a měly by být použitelné v textových editorech typu Microsoft Word, WordPad a dalších.

Přijímací řízení

Zápis do školy na školní rok 2007-2008 obsahuje základní údaje pro rodiče. Jsou v něm uvedeny informace o škole, termínech přijímání a dalších dokumentech, které je nutné v rámci přijetí dítěte vyplnit.
Zapis_skolni_rok_2007-08.rtf Stáhnout

Dokument obsahuje formulář "ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY" a "PROTOKOL Vzdání se práva na odvolání"
Zadost_o_prijeti_2008-09.rtf Stáhnout

Dokument obsahuje dvoustránkový formulář "PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE k zápisu do mateřské školy" včetně "Přihlášky ke stravování" a "vyjádření lékaře"
Prihlaska.rtf Stáhnout

Dokument obsahuje formulář "EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ"
Evidencni_list.rtf Stáhnout

Výroční zprávy

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 zobrazit

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 zobrazit

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 zobrazit

Výroční zpráva o činnosti za období 2007-2008 zobrazit

Zprávy při změně ředitelky

Předávací protokol při změně ředitelky zobrazit

2005 © Mateřská škola Zbýšov
Nostalgie ředitelky