Vzpomínání odcházející ředitelky

V září 1991 jsem nastoupila do funkce ředitelky mateřské školy. Na prvním obrázku je náš kolektiv, na druhém pí.učitelka Magda Čavojská a já s dětmi. Třetí zprava je Luboš Kalouda ze Šaratic, naše nynější vycházející fotbalová hvězdička.
Do naší školky chodily ještě dva roky, do roku 1993, předškolní děti ze Šaratic a jejich mladší sourozenci.
1994 - s bývalou ředitelkou Miladou Outratovou, kuchařkou paní Jindřiškou Vlkovou a školnicí paní Marií Bednaříkovou.
Bývalým pracovnicím přeji pevné zdraví a spokojenost v dalším životě.
Společná fotografie s dětmi z roku 1993
Společná fotografie s dětmi z roku 1994, kdy nastoupila pí.učitelka Zdeňka Kazíková, se kterou v této škole spolupracuji letos 15 tým rokem. Počet dětí značně poklesl, nevozíme již děti šaratické, a od té doby se potýkáme s financemi ze státního rozpočtu.
Společná fotografie z roku 1997 na zahradě MŠ v Holubicích.
Duben 1999, oslava mých narozenin. Na fotogtafii. Zdeněk Janda, Denisa Hložková, Tomáš Drápal, Josef Lattenberg, Lenka Holanová, Linda Šponerová, Michal Oborný, Tereza Šmerdová, Marcel Špaček, Lenka Borovská, Radek Kuda, Denisa Škrlová, Daniel Škrla, Simona Popeláková a Vojtěch Popelák.
Výlet do Zologické zahrady v Hodoníně, kde jsme byli poprvé a to s družebními MŠŠaratice a Hostěrádky. Píše se rok 2000, spolupráce se školkami trvá dodnes.
Na fotografii : Josef Lattenberg, Radek Kuda, Pavel Drabálek, Denisa Hložková, Vojtěch Popelák, Kateřina Žáková, Petr Borovský, Zuzana Borovská, Filip Hála, Filip Chaloupka a Daniel Škrla.
Výlet do vyškovského ZOO koutku jaro 2002 na náměstí ve Vyškově.
Zleva : Adéla Hudečková, Daniel Škrla, Filip Chaloupka, Vojtěch Popelák, Filip Hála, Kateřina Žáková, Šárka Mašková, Petr Borovský, Martin Kuda, Barbora Mrázková a úplně vpravo dole Michaela Popeláková.
Konec roku 2003 – tento rok nám přibyly děti z Hrušek, na klíně mám Honzíka Holuba, vpravo od Dominika Drabálka sedí Filip Langer, Honzík Mrázek a Baruška Mrázková, vedle ní pak Deniska Borovská a nad ní Petr Gerneš a staří známí.
Z vystoupení na okresním kole „Vyškovská mateřinka“ – Na mravenčí pasece, přihodilo se …..
O dva roky později na téže okresní akci, tentokrát s názvem: Čerti ve mlýně. Ti větší, jsou již školačky, které s námi rýmovanou pohádku připravily- ( Markéta Šmerdová, Ilona Zdražilová, Lucie Drápalová,Denisa Škrlová a Eliška Lattenbergová).
A jako poslední fotografii uveřejňuji tuto.

Ostaní lze již najíti v jiných záložkách a aktuálním dění.

Odcházím po 17 letech. Do školy za mého vedení odešlo 87 dětí. Všem dětem i jejich rodičům přeji hodně zdraví, osobní spokojenosti, úspěchů a optimismu. Věřím, že z mých bývalých svěřenců vyrostou aktivní a draví lidé, o čemž mě můžete informovat na : heelpa@centrum.cz
Paní učitelce Zdeňce Kazíkové, budoucí ředitelce, přeji hodně zdraví, elánu a optimismu do nelehké práce pedagogicko-organizační a řídicí. Zároveň jí touto cestou děkuji za skvělou spolupráci.
Děkuji tímto i paní Lence Kudové za její pečlivou a svědomitou práci a děkuji také správci (sponzorovi) stránek panu K.Kallilovi.
 
Ve Zbýšově : 30.5.2008


PS:
Maminky se se mnou rozloučily a předaly mi knihu obsahující originály fotografií z těchto WWW stránek. Všem moc děkuji.
2005 © Mateřská škola Zbýšov