Příchod

V 7:00 se děti schází v jídelně, konstruují a sdělují si dojmy. Paní učitelka s nimi hovoří a pomáhá jim při jejich zájmové činnosti u stolečku, či na koberci. Konstruování má vliv na pozitivní vývoj rozvoje matematických představ dětí.

Dopoledne

Před přesnídávkou děti cvičí a tančí s hudbou v místnosti knihovny, kde je klavír, a kde pořádáme vystoupení pro rodiče, prarodiče a sourozence dětí.

Po jídle pracují děti s učitelkou ve třídě, zaměstnání-učení hrou, řízenými rozhovory, prožitkové učení, modelování situací,dramatizace pohádek. Děti kreslí, malují, modelují, střihají a nalepují, učí se skládat papír aj.

Většina těchto činností je vedena po skupinách, starší, mladší a nebo je dětem předkládána na základě dobrovolnosti a zájmu (chceš, nechceš, máš čas?). Ostatní děti pracují, hrají si v koutcích (kuchyňka, bedna s pískem, kadeřnictví-kosmetika,letiště,loděnice, autodrom, železnice, jesle s panenkami atd.). Učitelka děti motivuje a povzbuzuje před započetím individuálních her i v jejich průběhu, kdy se děti v přímo řízené činnosti (tzv.zaměstnání) střídají.

Nezbytou součástí učení, je učení v přírodě, které skýtá dětem mnoho prožitků. Vycházky do okolí střídáme s pobytem na zahradě obden a s ohledem na počasí. A právě v přírodě a ve svojí obci se aplikuje do vnímání dětí značná část poznatků a prožitků, potřebných pro správný rozvoj osobnosti dítěte - potřebné kompetence před vstupem do školy.

Školní vzdělávací program je zpracováván tak, aby dětem před vstupem do školy postupně pomáhal harmonicky se rozvíjet, aby dosáhly potřebných kompetencí, které má školák mít. Program vychází z těchto oblastí: Biologická, Psychologická, Interpersonální, Sociálně kulturní, Enviromentální, Dítě a jeho tělo, Dítě a psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.

„Hra je pro dítě prací, je jeho povoláním, jeho životem.“    P.Kergomard „Všechno,co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil už v mateřské školce“    R.Fulghum
Oběd a odpoledne

Obědy dováží paní kuchařka ze školní kuchyně při spádové Základní škole v Šaraticích.

Po obědě děti odpočívají v lehárně, kde jim učitelka čte, nebo vypráví pohádku, nanejvýš jedenkrát týdně děti poslouchají pohádky s písničkami z magnetofonu. Předškolní děti v závěru roku již samy vypráví pohádky svým kamarádům.

Po svačině se odpolední činnost odvíjí ve třídě, krom teplých a slunných dnů, kdy si děti povídají, hrají a popř. se sprchují na dvorku. Zde dává učitelka prostor předškolním dětem k rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky zejména předškolákům, a individuálně pracuje s dětmi (logopedické chvilky).

Děti se s rodiči rozchází od 15.00 do 15.30 hodin.

2005 © Mateřská škola Zbýšov
Nostalgie ředitelky