Naše škola

Mateřská škola sídlí ve společné budově s obecním úřadem v horní části obce, pod železniční tratí.

U školy je dvorek a zahrada s pískovištěm, skluzavkou, houpačkami a prolézačkami.

Ke svému provozu škola využívá jídelnu, vlastní třídu, obecní knihovnu s klavírem, lehárnu a sociální zařízení. Do budovy se vstupuje bočním vchodem, kde je šatna dětí plná nástěnek s dětskou tvorbou.

Cíle předškolního vzdělávání

 • vytvářet pro děti podnětné prostředí,
 • přistupovat k dítěti jako k osobnosti,
 • rozvíjet komunikační dovednosti,
 • pokládat základy partnerství,
 • respektovat práva dítěte.
 • Z historie školy

 • 18.4.1869 otevřena jednotřídní mateřská škola
 • 2.5.1948 zřízen zemědělský útulek pro děti
 • 1.9.1948 otevřena mateřská škola s 20 zapsanými dětmi.
 • V roce 1973 přistavěna šatna a kuchyně s jídelnou.
 • Od roku 1981 fungovala dvojtřídní mateřská škola,
 • Do roku 1993 dojížděly předškolní děti ze Šaratic.
 • 2005 © Mateřská škola Zbýšov
  Nostalgie ředitelky